“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

HUẤN TỪ THÁNG 08/2020

Con xin được kính chào quý Bề Trên, quý Cha, quý Sư huynh, quý Thầy, quý Sơ và các thành viên Gia đình Salêdiêng cùng các bạn hữu Don Bosco thân mến:

1- Lại một lần nữa, đất nước chúng ta phải đối diện với cơn dịch Covid mà trong một thời gian khắc phục, tưởng chừng như đang được kiểm soát. Các đất nước khác hiện vẫn còn đang chịu tác động rất lớn vì độ lây lan của cơn dịch này mà chính người mang mầm bệnh cũng không biết được. Một lần nữa, như những công dân của đất nước, con cái Don Bosco, công dân chính trực và Ki-tô hữu đạo hạnh, chúng ta được mời gọi kiện cường thêm nữa ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, để tham gia công cuộc ngăn chận và phòng ngừa dịch bệnh, trước tiên là cho gia đình mình, cộng đoàn mình và kế đến là cộng đồng nói chung và rồi, như những người Ki-tô hữu, chúng ta cùng chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng về kinh tế, công ăn việc làm.

2- Về phần mình, Cha Bề Trên Cả và Ban cố vấn ngài đã hoàn tất khóa họp Mùa Hè Tháng Sáu và Tháng Bảy. Một trong những trách nhiệm của khóa họp này, thực hiện nghĩa vụ do các thành viên Tổng Tu Nghị (TTN) 28 ủy thác khi Tổng Tu nghị phải dừng lại trước đại họa dịch Covid, là hoàn tất đề tài III của TTN 28. Con không phải là thành viên trong TTN 28, nhưng theo dõi tiến trình của TTN, đồng thời nghiên cứu tài liệu làm việc của TTN 28, tổng hợp mọi đóng góp của các Tỉnh dòng gửi về, và nhất là được soi sáng bởi chính các vị Tổng Cố vấn có tham dự TTN, con được học biết nhiều về hiện tình của Tu hội và hướng đi các Tỉnh dòng mong muốn ở đề tài 3 này. Đó là “Tinh thần và Sứ mệnh được người đời cùng chia sẻ”. Từ TTN 24 năm 1996, hướng đi của Tu hội ngày càng dứt khoát hơn là mời gọi sự tham gia của người đời vào trong tinh thần sứ mệnh Salêdiêng phục vụ người trẻ. Con xin nhấn mạnh: “dứt khoát hơn” có nghĩa là quyết liệt hơn, rõ nét hơn trong cả tổ chức cơ cấu và chúng ta không quay trở lại cách làm việc trong đó Salêdiêng Don Bosco làm chủ tất cả mọi sự, bao biện hết mọi thứ và chỉ mời gọi sự cộng tác của người khác. Ở đây không chỉ có sự cộng tác một phía, từ phía người đời được mời gọi cộng tác với các Salêdiêng mà cả phía còn lại, tức người Salêdiêng được mời gọi cộng tác với người đời khi đó là việc phục vụ người trẻ. Con tin chắc rằng khi kết quả của TTN 28 được quảng bá, anh em Salêdiêng sẽ cùng nhau học hỏi và thực thi những đường hướng, tuy không mới, nhưng dứt khoát này để rồi, qua sự sinh động của mình như điểm quy chiếu, các nhóm khác nhau trong đại gia đình Salêdiêng cũng sẽ tiến bước trong hướng đi này.

3- Trong nhiệm vụ của mình, mỗi vị Tổng Cố vấn đang cố gắng tìm phương thức sinh động hóa các tỉnh dòng và các lãnh vực tốt nhất với những phương tiện truyền thông, gặp gỡ, trao đổi từ xa khi chưa có thể thực hiện được những cuộc họp mặt lập kế hoạch 6 năm của mình với những người liên hệ, từ đào luyện, mục vụ giới trẻ, gia đình Salêdiêng, truyền giáo v.v.. Trong phạm vi có thể được, chúng ta cùng nhau góp phần vào kế hoạch 6 năm này, thực thi đường hướng của TNN 28 đề ra cho Anh em Don Bosco. Con đã nhận thấy, sự đóng góp từ cấp địa phương rất là quan trọng cho sự sinh động ở cấp Tu hội và cấp Vùng vì chính địa phương, cộng đoàn địa phương là nơi thực hiện trực tiếp sứ mệnh đó.

Về phần con, hiện tại còn ở Việt Nam, con xin được bắt đầu việc sinh động của mình khi thăm viếng các cộng thể ở Tỉnh dòng gốc này và Phụ tỉnh miền Bắc, tham gia những khóa họp online các nhóm khác nhau của vùng EAO chúng ta, và những bài huấn đức thông qua online gửi đến những nhóm nào yêu cầu.

Đồng thời, khi hoàn cảnh Covid đã qua đi, sớm nhất khi nào có thể được, như nhiệm vụ của mình đòi hỏi, con sẽ cố gắng đi thăm viếng các Tỉnh dòng mà con chỉ mới biết qua giấy tờ sách vở và một vài hội viên khi chúng con gặp gỡ nhau trong các phiên họp của vùng và trong các lớp học tại Paranaque. Làm thế nào để khi Cha Bề Trên Cả và Ban tổng Cố vấn hỏi đến bước tiến và những thách đố và các giải pháp của các tỉnh dòng cũng như các cộng thể địa phương và các hội viên, con đều có thể chuyển tải đến cho các ngài một cách xứng hợp nhất.

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG