“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”