“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Thánh Giuse, Sự sáng của các Tổ phụ, xin cầu cho chúng con

Làm thế nào tôi thích gọi Thánh Giuse là Tổ phụ của các Kitô hữu và là người được Thiên Chúa tuyển chọn! Làm sao chúng ta có thể không trao cho ngài danh hiệu đáng kính này… trên hết, ngài là người đóng một vai trò quan trọng trong những mầu nhiệm về sự đổi mới tinh thần của chúng ta? (Chân phước William Joseph Chaminade)

Từ “tổ phụ” có nghĩa là người cha. Những gì mà tất cả các tổ phụ của Cựu ước đã báo trước, và tất cả những người cha của Kitô giáo được kêu gọi phản chiếu, là sự sáng của người cha của Thiên Chúa chiếu rọi qua tình phụ tử của Thánh Giuse. Sau Chúa Kitô, Thánh Giuse là người cao trọng nhất trong tất cả các tổ phụ; thánh nhân là người vĩ đại nhất trong tất cả những người cha!

Hãy tự hình dung ra tính thánh thiêng của tất cả các tổ phụ xưa, dòng dõi của nhiều thế hệ nối tiếp nhau đó là nấc thang mầu nhiệm của Gia-cóp, mà đỉnh cao là ngôi vị của Con Thiên Chúa. Hãy xem đức tin của Áp-ra-ham, sự vâng lời của I-xa-ác, lòng can đảm của Đa-vít và sự khôn ngoan của Sa-lô-môn lớn đến mức nào. Sau khi bạn đã hình thành sự đánh giá ​​cao nhất về các vị thánh này, hãy nhớ rằng Giuse đứng đầu bậc thang, đứng đầu các thánh, các vua, các nhà tiên tri, các tổ phụ, rằng ngài trung thành hơn Áp-ra-ham, vâng lời hơn I-xa-ác, rộng lượng hơn Đa-vít, khôn ngoan hơn Sa-lô-môn, nói cách khác, có ân sủng cao siêu như gần nguồn cội, Chúa Giêsu đang ngủ trong vòng tay của ngài. (Chân phước William Joseph Chaminade)

Thánh Giuse là sự phản chiếu của Chúa Cha, Đấng là cội nguồn của Sự sáng. Trong thư Gia-cô-bê, chúng ta đọc: “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.” (Gc 1, 17)

Ban đầu, Thiên Chúa đã tạo ra các vầng sáng lớn trên các tầng trời: mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nếu không có ánh sáng, tạo vật sẽ chìm trong bóng tối. Trong Tân Ước, Chúa Cha thiết lập một tạo vật mới trong Đức Kitô. Nhờ Đức Kitô, Chúa Cha đặt sự sống, tình yêu và ánh sáng thiêng liêng của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta. Thánh Giuse và vai trò làm cha của ngài đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Thánh Giuse là sự phản chiếu hoàn hảo của Chúa Cha, Đấng là cội nguồn Ánh sáng, và ngài giúp chúng ta đón nhận ánh sáng của Đức Kitô. Thánh Giuse là người mang ánh sáng. Ngài mang Chúa Giêsu, Ánh sáng thật của Thế giới, đến với chúng ta.

Thánh Giuse sẽ giúp bạn sống trong Ánh sáng của Thiên Chúa. Bạn là người con của ánh sáng. Là một Kitô hữu, Chúa Giêsu cho bạn được thông phần trong ánh sáng của ngài. Người làm cho anh em trở thành ánh sáng thế gian (x. Mt 5, 14-16).

“Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.” (1Tx 5, 5)

“Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật.” (Ep 5, 8-9)

“Sự sáng của các tổ phụ” làm khiếp sợ ma quỷ. Trong phiên bản Latinh của Kinh cầu Thánh Giuse, danh hiệu “Sự sáng của các vị Tổ phụ” xuất hiện dưới tên “Lumen Patriarcharum”. Ma quỷ thù ghét Thánh Giuse và ánh sáng của ngài. Tên khác của Satan là Lucifer, có nghĩa là “người mang ánh sáng”. Lucifer đã đánh mất ánh sáng vì sự kiêu ngạo và không vâng lời Chúa. Giờ đây, ma quỷ sống trong bóng tối vĩnh viễn và ghê tởm ánh sáng. Ma quỷ sợ hãi người cha thiêng liêng của bạn vì Thánh Giuse là một tạo vật khiêm nhường bằng xương bằng thịt, là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của Chúa Cha, cội nguồn của Ánh sáng. Thánh Giuse là đấng mang ánh sáng đích thực và vĩnh cửu, là biểu tượng của Chúa Cha. Sau Chúa Giêsu và Mẹ Maria, không có người nào mà ma quỷ ghê tởm hơn Thánh Giuse. Hãy ở gần Thánh Giuse và bước đi trong ánh sáng!

“Cha muốn dành một lời khích lệ đặc biệt đến những người cha để họ nhận Thánh Giuse làm gương mẫu cho mình. Người luôn dõi theo Con Người [Đức Giêsu] có thể dạy họ ý nghĩa sâu xa nhất về tình phụ tử của họ.” (Đức Bênêđictô XVI)

Cha Donald H. Calloway, MIC
Tâm Linh, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG