“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Thẻ: Tổng Tu Nghị

NGƯỜI SALÊDIÊNG TRẺ NHÌN VỀ MÌNH

Suy tư về diện mạo người Salêdiêng cho người trẻ hôm nay, hay nói đúng hơn là người Salêdiêng tự đào luyện mình thế nào cho phù hợp với những nhu cầu và đòi buộc chính đáng của người trẻ và xã hội hôm nay; đó là điều mà một người Salêdiêng (đặc biệt là Salêdiêng trẻ) cần lưu tâm.
Advertismentspot_img

Most Popular

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG