“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Thẻ: Thiếu nhi

Nên dạy điều gì về Bí tích Thánh Thể cho trẻ

Thường xuyên nói cho trẻ về Bí tích Thánh Thể - dù trẻ đã được rước lễ lần đầu hay chưa, sẽ giúp trẻ đào sâu hơn kiến thức về Thánh Thể, đồng thời củng cố đức tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể.
Advertismentspot_img

Most Popular

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG