“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Thẻ: Pablo Álbera

Pablo Álbera trong số những người Salêdiêng đầu tiên

Pablo Álbera, trông rất tự nhiên trong chiếc áo giáo sĩ vào ngày 27 tháng 10 năm 1861, và năm sau, ngày 14 tháng 5 năm 1862, ngài trở thành một trong hai mươi hai người Salêdiêng đầu tiên.
Advertismentspot_img

Most Popular

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG