“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Thẻ: Giáo dục

Giáo dục trong Gia đình

Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, nơi chúng ta học cách sống với người khác bất kể sự khác biệt của chúng ta và thuộc về nhau; đó cũng là nơi cha mẹ truyền lại đức tin cho con cái.
Advertismentspot_img

Most Popular

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG