“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Thẻ: Gia đình Salêdiêng

CỰU HỌC SINH DON BOSCO – SỔ TAY DÀNH CHO CÁC ỦY VIÊN (ẤN BẢN 2020)

Cựu học sinh Don Bosco (thường được biết đến ở địa phương với các tên khác như Bosconians, Old Boys, Antigos Alumnos, Exallievi, Salêdiêng, hoặc Cựu học viên / Cựu học sinh Don Bosco).

NHỮNG NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA HIỆP HỘI CỰU HỌC SINH DON BOSCO

Thực tế cho thấy là vào ngày 24 tháng 6 năm 1870, khi một câu chuyện nổi tiếng đã xảy ra: Carlo Gastini và một nhóm Cựu học sinh đầu tiên của Valdocco đã đến thăm Don Bosco để chúc mừng ngài vào ngày bổn mạng của ngài.
Advertismentspot_img

Most Popular

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG