“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

Mẹ Phù Hộ và những Nhà truyền giáo

Don Bosco lớn lên được đắm chìm trong lòng sùng kính Đức Mẹ của chính gia đình mình và của người dân Becchi và Castelnuovo, đặc biệt dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Điều này đã giúp Don Bosco nuôi dưỡng mối tương quan cá nhân với Đức Trinh Nữ Maria mà không có bất kỳ danh hiệu cụ thể nào khác.

Khi bắt đầu sứ vụ của mình ở Tôrinô, Don Bosco đã chuyển sang tôn sùng Mẹ Maria dưới tước hiệu ‘Mẹ An Ủi’, Đấng bảo trợ của Tôrinô. Trên thực tế, bức tượng Đức Mẹ đầu tiên của nhà kho Pinardi chính là Đức Mẹ An ủi. Trong hai mươi năm đầu tiên của mình trong sứ vụ, Don Bosco đã chuyển sang sùng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chắc chắn, việc tuyên bố Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (1854) và việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (1858) đã có một số ảnh hưởng nhất định đối với lòng sùng kính của Don Bosco. Ngài hướng về Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội để được giúp đỡ và bảo vệ trong sứ vụ giáo dục những người nghèo và trẻ em trai bị bỏ rơi.

Bắt đầu từ năm 1862, Don Bosco bắt đầu sử dụng tước hiệu ‘Mẹ Phù hộ các Giáo hữu’ trùng hợp với những biến cố lịch sử khó khăn mà Giáo hội đang phải đối mặt. Ngài nói với cha Cagliero: “Đức Mẹ muốn chúng ta tôn vinh Mẹ dưới danh hiệu Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu: Thời kỳ khó khăn đến mức chúng ta thực sự cần Đức Trinh Nữ giúp chúng ta gìn giữ và bảo vệ đức tin Kitô giáo.” Don Bosco mường tượng Thánh đường ở Valdocco được xây dựng từ năm 1865-1868 không phải là một giáo xứ mà là một Đền thờ Đức Mẹ cho thành phố Tôrinô, cho nước Ý và cho toàn thế giới. Từ năm 1875, Don Bosco đã quyết định rằng mọi chuyến đi truyền giáo đều diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường này. Do đó, bằng sự lựa chọn dứt khoát của mình, Đền thờ Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu tại Valdocco đã trở thành trung tâm mở rộng đặc sủng của Ngài với tư cách là Đấng sáng lập. Vì vậy, Cha Egidiò Viganò khẳng định rằng trong cùng một cách thức mà tinh thần truyền giáo là một yếu tố thiết yếu của đặc sủng chúng ta, thì “lòng sùng kính Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu là một yếu tố thiết yếu của đặc sủng chúng ta; nó thấm nhuần các đặc tính và làm sống động các yếu tố của nó.” (ASC 289).

Các nhà truyền giáo Salêdiêng đã mang lòng sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu đến 134 quốc gia. Hiệp hội sùng kính Đức Maria Phù hộ các Kitô hữu (ADMA) đã trở thành một phương thế quan trọng để truyền bá Tin mừng, lòng sùng kính bình dân và nuôi dưỡng đức tin của giáo dân, như Don Bosco đã hình dung. Việc gửi nhà truyền giáo tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu ở Valdocco là một cử chỉ thiện ý với Tu hội đổi mới, trước mặt Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, cam kết truyền giáo hàng năm.

Chúng ta hãy truyền bá lòng sùng kính Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu như một phương tiện khơi nguồn cho đặc sủng của Don Bosco trong bối cảnh riêng của chúng ta. Chúng ta hãy giao phó cho Mẹ tất cả những người truyền giáo của chúng ta và tất cả những ai đang phân định ơn gọi truyền giáo của họ!

Cha Alfred Maravilla, SDB
Tổng Cố vấn Truyền giáo
Tâm Linh, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG