“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CHÍ THÁNH, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON

“Thánh Giuse là người đứng đầu Thánh Gia, cha của ba ngôi ở trần gian, rất giống với Chúa Ba Ngôi trên trời cao.” (Thánh Peter Julian Eymard)

Chúa Ba Ngôi là một gia đình, một Gia đình Thánh. Các Ngài muốn bạn trở thành một thành viên trong gia đình các Ngài. Để làm cho điều này xảy ra, các Ngài đã thiết lập một bản sao ba ngôi ở trái đất – ba ngôi trần gian. Ba ngôi trần gian bao gồm Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Theo một nghĩa nào đó, họ là nhà thờ đầu tiên. Tư cách thành viên trong gia đình này sẽ chuẩn bị cho bạn trở thành thành viên trong gia đình vĩnh cửu của Thiên Chúa ở trên trời.

Thánh Giuse là cha của ba ngôi trên trần gian. Nhiều vị thánh đã so sánh Ba Ngôi ở trần gian (Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse) với Chúa Ba Ngôi trên trời (Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần). Tất nhiên, sự so sánh có những hạn chế của nó. Mẹ Maria và Thánh Giuse không phải là thần thánh, và Chúa Thánh Thần không phải là mẹ. Tuy nhiên, sự so sánh này rất quan trọng vì nó dạy chúng ta điều gì đó về gia đình Ba Ngôi của Thiên Chúa. Thánh Phanxicô Salê cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về chủ đề này. Ngài viết:

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Thánh Giuse đã được ban cho mọi quà tặng và ân sủng cần phải có bởi trách nhiệm mà Cha Vĩnh Hằng muốn cam kết với ngài, về tất cả các mối quan tâm trong gia đình và thời gian của Chúa chúng ta, và sự hướng dẫn của gia đình ngài, vốn chỉ gồm ba người, đại diện cho chúng ta về mầu nhiệm của Đấng Chí Thánh và Chúa Ba Ngôi đáng tôn thờ. Không có bất kỳ sự so sánh thực sự nào trong vấn đề này ngoại trừ việc liên quan đến Chúa của chúng ta, Đấng là một trong những ngôi vị của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Tôn, vì những người khác chỉ là những tạo vật; nhưng chúng ta vẫn có thể nói rằng đó là một ba ngôi trên trần gian đại diện cho một số loại là Ba Ngôi Chí Thánh.”

Thánh Phanxicô Salê dạy chúng ta một sự thật rất quan trọng trong câu nói này. Ngài nói rõ rằng ba ngôi ở Nazareth (Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse) tượng trưng cho Ba Ngôi trên trời (Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần) và do đó, chỉ bao gồm ba ngôi vị. Nói cách khác, Chúa Giêsu không có anh chị em ruột thịt nào. Đây là điều mà Giáo hội Công giáo luôn dạy. Nhưng Giáo hội cũng luôn dạy rằng Ba Ngôi trên trời và Ba Ngôi ở dưới đất muốn bạn trở thành thành viên của gia đình họ thông qua việc trở thành những người con tinh thần!

Tuy nhiên, phải nói rõ rằng: Bạn sẽ không bao giờ trở thành một người thần thánh. Bạn và tôi không phải là Thiên Chúa, và chúng ta sẽ không bao giờ như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn đưa chúng ta vào cuộc sống gia đình của Vị Thượng Đế Ba Ngôi thông qua việc trở thành những con tinh thần. Điều này xảy ra khi chúng ta chịu Phép Rửa. Là thành viên của Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô, là Giáo hội, chúng ta được trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa ở trần gian, Gia đình Thánh. Tư cách thành viên trong Gia đình Thánh trên đất chuẩn bị cho chúng ta bước vào Gia đình Thánh trên trời.

Nếu bạn muốn trở thành thành viên của gia đình Ba Ngôi ở trên trời, bạn cần phải là con cái của Thánh Giuse ở dưới đất. Thánh Giuse, người cha thiêng liêng của bạn, sẽ giúp bạn trở thành con cái thực sự của Cha Trên Trời. Thánh Giuse sẽ dạy bạn cách yêu thương, cầu nguyện, hy sinh và làm việc. Ngài sẽ dạy bạn cách làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Con đường dẫn đến thiên đàng được lát bằng các nhân đức, và Thánh Giuse sẽ nêu gương thánh thiện cho bạn. Với sự trợ giúp thánh thiện của ngài, việc chuyển tiếp của bạn đến với Chúa Ba Ngôi trên thiên đàng sẽ trở nên dễ dàng. Tư cách thành viên trong gia đình Nazareth – chấp nhận Thánh Giuse là cha của bạn, Đức Maria là mẹ của bạn và Chúa Giêsu là anh trai của bạn – là cách chắc chắn nhất, dễ nhất và nhanh nhất để trở thành một thành viên của gia đình Ba Ngôi trên trời.

“Thật là một vinh dự cho Thánh Giuse được tham gia vào sự thông dự với gia đình của Cha trên trời, để trở thành ngôi thứ ba của Thiên Chúa Ba Ngôi được tạo dựng.” (Chân phước William Joseph Chaminade)

Cha Donald H. Calloway, MIC
Khai Sáng chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG