“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

HY VỌNG LÀ GÌ?

Hy vọng giống như máu: nó không thể được nhìn thấy, nhưng nó buộc phải có. Máu là sự sống. Đây là hy vọng: nó là cái gì đó lưu chuyển bên trong, nó phải tuần hoàn, và nó khiến bạn cảm thấy sống động.

Nếu không có máu, bạn sẽ chết, bạn sẽ không hoàn hảo, và không còn gì để nói. Khi bạn không còn hy vọng thì cũng giống như bạn không còn máu. Bạn có thể là nguyên vẹn, nhưng bạn đã chết.

Chúng ta không bị lay động bởi sự quan tâm của khách sạn hoặc các công ty hàng không. Không phủ nhận rằng bản thân những gì về mặt đạo đức tạo ra công việc và sinh kế là tốt, chúng ta không đặt tầm nhìn của mình về du lịch phải được hoạt động, cũng như năng suất phải phát triển.

Chúng ta vẫn thiếu một cái gì đó trong cái nhìn của chúng ta, trong cách diễn giải và những gì thúc đẩy chúng ta và thúc đẩy chúng ta hành động. Chúng ta không thể đối mặt với “bình thường mới” nếu không sống trong hy vọng. Con người là phóng chiếu và luôn hướng tới một cái gì đó vĩ đại hơn. Có vẻ như những gì đạt được luôn ở nửa chặng đường đối với một điều gì đó mới mẻ. Chúng ta luôn khao khát nhiều hơn thế và chúng ta luôn chờ đợi.

Và hy vọng là gì? Chúng ta có thể nói chờ đợi như một thái độ của con người. Nói về sự chờ đợi, chờ đợi và hy vọng. Con người được kêu gọi để hy vọng. Họ phải lựa chọn, ít nhiều một cách có ý thức, giữa việc mở ra cho mình một khát vọng được hoàn thành, hay khép mình trong giới hạn của những “hy vọng” hữu hình, về những gì có thể cảm nhận và chạm vào được.

Sự cởi mở này của con người để hy vọng không giống với niềm hy vọng của Kitô hữu. Mặc dù, đó là hy vọng là một phần của căn tính của con người, đàn ông hay phụ nữ. Nếu không có hy vọng, cuộc sống sẽ không phải là cuộc sống, bản thân nó sẽ vô nghĩa, vì sự tồn tại của con người không thể chống lại việc sống trong tuyệt vọng (nghĩa là không có hy vọng).

Hy vọng không phải là một ước muốn đơn thuần, vì ước muốn luôn hướng tới những gì cụ thể và xác định. Nó cũng không được giảm xuống thành lạc quan đơn thuần, có mục tiêu trong tính toán và dự báo làm cho kết quả của điều gì đó tích cực. Ngược lại, hy vọng hoàn toàn liên quan đến người đó và phải làm với sự tận tâm và tin tưởng. Con người là một phóng chiếu và xu hướng luôn hướng tới cái hơn, hướng tới những gì vượt ra ngoài có thể thấy trước, hướng tới một cái gì đó mới.

Thế giới chứa đựng nhiều nốt nhạc của sự phi nhân tính. Nhưng ngay cả trong thế giới này, bạn có thể sống với những thái độ khác nhau: hối hận, tiêu cực, trái tim sắt đá. Cũng có nhiều người trong chúng ta cố gắng sống để bị lay động bởi sự năng động khiến chúng ta tìm kiếm sự sống, làm những gì tốt nhất, tập trung sống từ tình yêu và sự phục vụ, làm việc dưới sự năng động của hy vọng.

Khi bạn sống cảm động bởi hy vọng, bạn sẽ dần cảm nghiệm được tình yêu thương, sự phục vụ, trái tim đầy tình người mới có ý nghĩa trọn vẹn trong một thế giới vô nhân tính như vậy. Hy vọng là một thành phần của tình yêu.

Đồng Hành, SDB tổng hợp

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG