“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

HUẤN TỪ THÁNG 09/2020

Xuân Hiệp, ngày 30 tháng 9, 2020
Kỷ niệm ngày qua đời của Cha Anrê Maisen

Quý bề trên và anh em hội viên thân mến,

Tỉnh Dòng Việt Nam tạ ơn Chúa vì đợt đại dịch thứ hai cách nào đó đang được kiểm soát, nhờ thế, các cộng thể chúng ta đã có thể bước vào một niên khóa mới với những chương trình và kế hoạch sống và làm việc của cộng thể. Chúng ta xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ tất cả anh em chúng ta, những người thân yêu trong gia đình và đồng bào chúng ta. Tuy nhiên, các Tỉnh dòng trên thế giới cũng còn đang vất vả đối diện cơn đại dịch và rất nhiều kế hoạch đang bị ngưng trệ.

Tuy nhiên, cha Bề Trên Cả mời gọi chúng ta không mất niềm hy vọng, vì qua những thảm cảnh đó, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta nhận ra sự mỏng dòn của thân phận con người, và tình thương hiện diện của Thiên Chúa mãi mãi ở với chúng ta. Nếu Ngài để ta hiện diện trên thế giới này bởi lẽ cuộc sống ta có được sứ mệnh mà Ngài trao phó cho ta thực hiện.

Giờ đây, sứ mệnh đó đang được trao cho từng người Salêdiêng chúng ta qua đường hướng Tổng Tu Nghị 28 vừa qua, với 3 chủ đề học hỏi, những thái độ chúng ta cần thay đổi và những chọn lựa mà cha Bề Trên Cả đã tổng hợp thành 8 điểm áp dụng. Trong vòng 6 năm tới, các Tỉnh dòng sẽ học hỏi sâu hơn và tìm cách áp dụng vàotrong hoàn cảnh địa phương của mình.

Riêng phần con, con chú tâm nhiều đến những đường hướng chung cho Tu Hội vượt ra ngoài phạm vi của Tỉnh Dòng. Qua chương trình hành động trong sáu năm tới, Tổng Tu Nghị và cha Bề Trên Cả mời gọi các Tỉnh dòng, nhất là những Tỉnh dòng có đông đảo ơn gọi như chúng ta, hoặc có những nguồn lực Chúa ban cho hiện nay, hãy quảng đại chia sẻ với Tu Hội và các Tỉnh dòng khác, như trước đây, các Tỉnh dòng từ Âu châu đã chia sẻ nguồn lực đến các vùng đất mới trên khắp thế giới. Cha Bề Trên Cả viết [như thể viết cho chúng ta]:

“Anh em hội viên thân mến, tất cả chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa và về một Tu Hội duy nhất, và vui mừng được làm hội viên. Tất cả chúng ta là Salêdiêng Don Bosco trên thế giới. Tình cảm chúng ta luôn hướng đến các hội viên trong tỉnh dòng gốc của mình, “nơi ơn gọi mình đã được sinh ra”; nhưng tính cách thành viên đúng nhất và sâu xa nhất là trong Tu Hội, và nó bắt đầu với lời khấn lần đầu của ta. Bởi đó, sáu năm tới, chân trời rộng mở phải được hữu hiệu và thực sự, nhờ vào sự sẵn sàng của các hội viên và sự đáp trả quảng đại của các tỉnh dòng có nhiều cơ hội hơn để trợ giúp các hội viên khác. … Những tỉnh dòng nghèo về kinh tế lại rất giàu có về ơn gọi, và việc đào luyện tất cả những hội viên này có thể được do sự quảng đại của toàn Tu Hội. Một lần nữa, điều này cho thấy lòng quảng đại làm cho mọi giấc mơ có thể được thực hiện.”

Sáu mươi tám năm qua, Tỉnh Dòng chúng ta đã nhận được rất nhiều từ Mẹ Tu Hội. Từ những vị truyền giáo ban đầu và sau đó, cho đến những sự hỗ trợ vật chất để chúng ta có thể đặt cơ sở vững bền cho Tỉnh Dòng chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta cũng đã đáp trả và sẽ còn tiếp tục đáp trả tiếng Mẹ Tu Hội đang mời gọi chúng ta mở rộng chân trời phục vụ qua sự san sẻ nhân sự và những nguồn lực Chúa ban cho chúng ta. Chúa là Đấng vô cùng giàu có và quảng đại, hẳn Ngài sẽ cung cấp những phương tiện cần thiết về nhân lực và nguồn lực để chúng ta thi hành sứ mệnh Ngài trao.

Lm. Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB
Tổng Cố Vấn Vùng EAO

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG