“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

HUẤN DỤ CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Cha muốn tỏ bầy nỗ lực của chúng ta như là những người Sa-lê-diêng và Gia đình Sa-lê-diêng để có thể đồng hành vào trong thời điểm thử thách lớn lao đầy đau thương này, khi mà khắp mọi nơi chúng ta rất cần những sự an ủi.

Cha hết sức mời goi chúng ta hãy là những người sống có trách nhiệm như người công dân chính trực, những người đâu tiên tôn trọng và chấp hành chỉ dẫn của chính quyền.

Cha ngỏ lời với anh chị em từ nhà của chúng tôi là Sacra Cuore, trong thành phố Roma vắng lặng. Cha muốn nói cho anh em hội viên, những thành viên gia đình Sa-lê-diêng, những sinh động viên, và rất nhiều người có thể lắng nghe video này. Chúng tôi hiện này bình an và cha không bị nhiễm.

Ở đây, Cha rất vui mừng khi nhìn thấy có rất nhiều sáng kiến trong thế giới Sa-lê-diêng để có thể tiếp cận rất nhiều thanh thiếu niên, các gia đình và cả hững người bị lây nhiễm một cách khác.

Thứ đến, chúng ta có thể làm gì, và rồi sau này chúng ta sẽ phải làm gì, vì các chuyên gia nói cho chúng ta là thời gian sau này chắc chắn sẽ rất là khó khăn.

Chúng ta đã có phong trào quyên góp được những sự trợ giúp và đã có nhiều người quảng đại đóng góp. chúng ta cần phải tiếp tục để giúp đỡ những người đang gặp rất nhiều khó khăn

Cha hết lòng kêu gọi mọi người, cha kêu gọi các vị ân nhân, bạn hữu, những con người có trái tim nhân hậu, để rồi có thể nói, này đây, có cả chúng tôi nữa, chúng tôi đến giúp đỡ, những trợ giúp nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng.

Và cha mòi gọi anh chị em cầu nguyện, vào lúc này, chúng ta hãy hướng về Chúa, về Chúa Giê-su, cầu xin  sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhờ lời chuyển cầu của Don Bosco cha chúng ta, và Mẹ Phù Hộ, để chúng ta được ở trong tà áo che chở của Mẹ, cầu xin xem chúng ta có thể làm được gì, cùng nhau đáp trả được gì, giúp đỡ được gì, có sáng kiến gì để có thể cụ thể hoá những gì ta cưu mang trong tâm hồn.

Và cũng rất là Sa-lê-diêng, Thứ Sáu vừa qua, chúng ta cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha ở quảng trường thánh Phê-rô thật vắng vẻ. Ngài mời gọi chúng ta cầu nguyện thưc sự và đừng đánh mất đi niềm trông cậy.

Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giê-su nói cho các môn đệ trong cơn bão táp:  Anh em đừng sợ!

Chúng ta hãy vững tâm cầu xin.

Thịnh Phước, SDB chuyển ngữ

 

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG