“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

CỰU HỌC SINH DON BOSCO – SỔ TAY DÀNH CHO CÁC ỦY VIÊN (ẤN BẢN 2020)

PHẦN GIỚI THIỆU

Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2021, chúng ta cử hành Năm Thánh thứ 150 của các Cựu học sinh Don Bosco (thường được biết đến ở địa phương với các tên khác như Bosconians, Old Boys, Antigos Alumnos, Exallievi, Salêdiêng, hoặc Cựu học viên / Cựu học sinh Don Bosco). Dịp kỷ niệm này mang đến cho chúng ta một cơ hội tốt để thúc đẩy lòng nhiệt huyết và sức sống của ‘người khổng lồ đang ngủ quên’ này trong Gia đình Salêdiêng. Kể từ Tổng Tu nghị thứ 24 (1996), Cựu học sinh đã được hiểu rõ ràng hơn trong bối cảnh của ‘phong trào Salêdiêng’ lớn hơn.

Hiến luật và Quy chế của SDB nói khá rõ ràng về trách nhiệm của chúng ta đối với lòng nhiệt huyết của họ:

“Don Bosco đã truyền cảm hứng cho sự khởi đầu của một phong trào rộng lớn gồm những người theo những cách khác nhau hoạt động cho sự cứu rỗi của những người trẻ. Bản thân ngài không chỉ thành lập Tu hội Thánh Phanxicô Salê mà còn thành lập Tu hội Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu và Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng. Những người này sống hiệp thông với nhau, chia sẻ cùng một tinh thần, và với những ơn gọi riêng biệt, tiếp tục sứ mệnh mà ngài đã bắt đầu. Cùng với những nhóm này và với những nhóm khác sinh ra sau này, chúng ta tạo nên Gia đình Salêdiêng. [ASC, Progetto CG1, MB XVII, 25]

Trong gia đình này, theo ý muốn của Đấng Sáng Lập, chúng ta có những trách nhiệm đặc biệt: gìn giữ tinh thần hiệp nhất và thúc đẩy đối thoại và cộng tác huynh đệ để chúng ta cùng nhau phong phú và có hiệu quả tông đồ cao hơn.

“Cựu học sinh của chúng ta cũng là thành viên vì lý do giáo dục mà họ đã nhận được, và mối quan hệ khăng khít hơn khi họ cam kết tham gia tích cực vào sứ mệnh Salêdiêng trên thế giới.” (Hiến luật SDB, khoản 5)

Nhiệm vụ của Giám tỉnh và Giám đốc, được các đại biểu tương ứng giúp đỡ, cảm hóa các cộng đoàn để họ có thể thi hành nhiệm vụ của mình trong Gia đình Salêdiêng. Cộng thể, với sự đồng ý với những người chịu trách nhiệm về các nhóm khác nhau, tôn trọng quyền tự chủ của họ và trong tinh thần phục vụ, cung cấp cho họ sự trợ giúp về tinh thần, thúc đẩy các cuộc họp, khuyến khích sự hợp tác và sáng kiến ​​trong các lĩnh vực giáo dục và mục vụ, và vun đắp cam kết chung ơn gọi. (Quy chế SDB, khoản 36)

“Cộng thể nên duy trì mối quan hệ thân thiện với các Cựu học sinh, dành sự quan tâm đặc biệt đến các em nhỏ hơn. Nó phải thể hiện sự quan tâm thực sự đến họ và thúc đẩy các cơ hội gặp gỡ, đào tạo và hợp tác.

Cộng thể nên khuyến khích và hỗ trợ Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco, và thông qua đó, cố gắng liên lạc với những người đã xa cách bản thân. Cộng thể sẽ giúp những người nhạy cảm hơn với các giá trị của Salêdiêng phát triển trong bản thân họ ơn gọi của một người cộng tác (Salêdiêng).” (Quy chế SDB, khoản 39)

Ấn bản năm 2020 của ‘Sổ tay hướng dẫn các Giám đốc‘Sinh động và điều hành cộng thể – Sứ vụ của Giám đốc Salêdiêng’cũng trình bày vai trò của cá nhân này trong Phần III: Giám đốc và sứ mệnh chung của Salêdiêng (các số 149-151): ‘nhu cầu của gia đình Salêdiêng’ trong sứ mệnh của chúng ta: ‘rất có thể chính Giám đốc là ủy viên địa phương cho gia đình Salêdiêng hoặc của một nhóm nào đó trong đó’.

Nếu bạn đã được bổ nhiệm làm Ủy viên của các Cựu học sinh ở cấp tỉnh hoặc cấp địa phương, bạn có thể lấy vài trang của Sổ tay này làm ánh sáng cho hành trình của mình với Hiệp hội Các Cựu học sinh.

Mỗi phần trong số 10 phần của Sổ tay tuân theo sơ đồ sau:

(1) Lắng nghe các vấn đề thách đố chính (khởi động)

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng căn bản (kinh nghiệm, các tài liệu)

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp tốt nhất

(4) Mời tham gia các quá trình hoặc hành động cụ thể (đồng hành, đào luyện, sứ mệnh, thông truyền)


Phần 1: GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG VÀ CỰU HỌC SINH – HỌC VIÊN DON BOSCO

(1) Lắng nghe một số vấn đề thách đố

Xét về số lượng, Cựu học sinh Don Bosco là nhóm lớn nhất trong số 32 thành viên của Gia đình Salêdiêng, nhưng thường là nhóm ít được biết đến và ít hội nhập hơn trong mạng lưới Gia đình Salêdiêng:

1. Tại sao Cựu học sinh Don Bosco thường vắng mặt trong các sự kiện của Gia đình Salêdiêng?

2. Tại sao Cựu học sinh của chúng ta thường không cảm nhận được tư cách thành viên đầy đủ của mình trong đời sống Gia đình Salêdiêng?

3. Tại sao Chủ tịch Thế giới chia sẻ, trong Năm Thánh lần thứ 150, Gia đình Salêdiêng, rằng ‘Cựu học sinh Don Bosco cần bạn’?

4. Những thách đố chính đối với Cựu học sinh để họ có thể hiểu rõ hơn về sự thuộc về Gia đình Salêdiêng?

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Gia đình Salêdiêng (Hiến chương Gia đình Salêdiêng, số 10 – Trao đổi Quà tặng)

“… Thật ra, việc gia nhập một Nhóm, theo một ơn gọi cụ thể, có nghĩa là bước vào Toàn thể Gia đình; nó giống như thể mỗi người cảm thấy được giao phó cho những người khác trong một mối quan hệ hỗ tương.

Chính vì thế, các thành viên khác nhau giúp Gia đình sống trọn vẹn các ân sủng và giá trị bởi vì trong các Nhóm khác nhau, người ta có thể thấy được và nhấn mạnh những đặc điểm thiêng liêng cụ thể là di sản chung và vì lý do này không thể thiếu trong trái tim của bất kỳ người Salêdiêng nào. Sự hiệp thông của Gia đình đặt những điều này vào quyền sử dụng của mọi người.

Tất cả những điều này là vì lợi ích của sứ mệnh vì nó có thể thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả hơn việc phát triển con người và giáo dục Kitô giáo cho những người trẻ, những người nghèo, những người bệnh tật và những dân tộc chưa được Phúc âm hóa.

Lịch sử tương đối ngắn của Gia đình Salêdiêng chứng tỏ rằng nếu không có sự hiệp thông thực sự, thì kế hoạch của Don Bosco có nguy cơ bị phá sản dần dần thậm chí đến mức không trung thành với kế hoạch đó. Việc công nhận rằng nếu không có những người khác, các thành viên của một Nhóm cụ thể không thể là chính họ, phải là một nhận thức được tất cả mọi người trau dồi, truyền cảm hứng cho những biểu hiện phù hợp và thái độ thực tế.”

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp hiệu quả

Hai nhóm đông đảo nhất của Gia đình Salêdiêng – Cộng tác viên Salêdiêng và Cựu học sinh Don Bosco – cũng cần nhau. Chúng ta nhận thấy số lượng lớn Cộng tác viên Salêdiêng đến từ kinh nghiệm Cựu học sinh và Cộng tác viên Salêdiêng cũng có thể hỗ trợ rất tốt giai đoạn bắt đầu của các Trung tâm Cựu học sinh mới (ví dụ: Mông Cổ).

Sự chuyên nghiệp của Cựu học sinh là một món quà tuyệt vời dành cho Gia đình Salêdiêng vì đã làm cho sứ mệnh chung của chúng ta trở nên hiệu quả, sâu rộng và biến đổi hơn. Tạp chí Liên hiệp Cựu học sinh ‘Express Don Bosco’ báo cáo khoảng 40 thành viên của họ trong mỗi số được liệt kê tùy theo nghề nghiệp cụ thể của họ (ví dụ: Slovakia).

Cựu học sinh Don Bosco nên được tạo điều kiện thuận lợi để Huấn từ tối trong các nhà đào luyện hoặc các sự kiện đào luyện của các nhóm Gia đình Salêdiêng của chúng ta để kết nối lẫn nhau giữa các nhóm chính trong gia đình Salêdiêng có mặt trong Tỉnh dòng của bạn (ví dụ: PNG)

(4) Mời tham gia các tiến trình hoặc hành động cụ thể

1. Nhận các số báo địa phương của Tập san Salêdiêng và đảm bảo rằng tất cả các Cựu học sinh Don Bosco đều nhận được nó thường xuyên.

2. Đọc và nghiên cứu ‘Hiến chương Căn tính Gia đình Salêdiêng’ (ấn bản 2012 – Cha Pascual Chávez)

3. Tham gia hoặc thành lập ‘Cơ quan Tư vấn của Gia đình Salêdiêng’ ở Tỉnh dòng hoặc địa phương của bạn.

4. Hỗ trợ các Cựu học sinh Don Bosco thiết lập danh sách ‘chuyên môn’ về các kỹ năng hoặc nghề nghiệp cụ thể của họ.

5. Đồng hành với Cựu học sinh của Tỉnh dòng hoặc trung tâm địa phương của bạn trong mối quan hệ của họ với tất cả các nhóm Gia đình Salêdiêng khác trong khu vực của bạn, để giúp đỡ và làm phong phú lẫn nhau (các dịp lễ hội, việc đào luyện, sự cộng tác).


Phần 2: CỰU HỌC SINH – HỌC VIÊN LÀ AI?

(1) Lắng nghe một số vấn đề thách đố

Chúng ta có thể nghe thấy những lời phản đối thường xuyên liên quan đến việc ‘vắng mặt Cựu học sinh trong tổ chức’:

– Trong Tỉnh dòng của chúng ta, chúng ta không có (nhiều) trường học, do đó có rất ít (hoặc không có) Cựu học sinh.

– Phần lớn sinh viên tốt nghiệp của chúng ta không phải là người Công giáo – rất khó để phát triển Hiệp hội.

– Tại sao có 40-50 triệu học sinh Don Bosco tốt nghiệp nhưng chỉ có 100.000 hoặc nhiều hơn được tuyên bố là Cựu học sinh Don Bosco?

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng

Các loại căn tính của Cựu học sinh: Khoản 2 (Quy chế của Liên đoàn Cựu học sinh Don Bosco thế giới, ấn bản năm 2015)

a) Cựu học sinh Don Bosco là những người đã tham gia một Nguyện xá, một Trường học hoặc bất kỳ Điểm Hiện diện Salêdiêng nào khác, đã được đào tạo cho cuộc sống, theo những cách khác nhau và đa dạng và theo: các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau, kinh nghiệm giáo dục trong từng bối cảnh, khả năng chấp nhận các cá nhân, theo đuổi các nguyên tắc của Hệ thống Dự phòng của Don Bosco và đào luyện con người bằng cách phát triển tính xác thực của cá nhân họ.

b) Chúng ta có thể nhận ra 4 loại cam kết của Cựu học sinh Don Bosco có thể thực sự xác định căn tính của họ:

– Thứ nhất: Dành cho những ai còn là học sinh hoặc đã tham gia ở một Điểm Hiện diện của Dòng Salêdiêng và những người xây dựng căn tính như một kế hoạch sống, khuyến khích họ đoàn kết để tiếp tục đào tạo, truyền bá đặc sủng giáo dục của Don Bosco trong xã hội, và phát triển các dự án cụ thể cho giới trẻ.

– Thứ hai: Đối với những người từng là sinh viên hoặc đã tham dự tại một Điểm Hiện Diện của Salêdiêng và những người đã xây dựng căn tính như một lựa chọn, một sứ mệnh, mà họ chấp nhận với tất cả những gì nó đòi hỏi. Họ cảm thấy được kêu gọi để truyền tải những giá trị nhận được trong nền giáo dục Salêdiêng: tinh thần và phương pháp giảng dạy của Don Bosco.

– Thứ ba: Dành cho những ai là sinh viên hoặc đã tham dự Điểm Hiện diện của Salêdiêng và những người đã xây dựng căn tính như một ân sủng, bởi vì họ đã bị đánh động bởi lòng nhiệt thành và ước muốn của Don Bosco, trong kinh nghiệm nhân bản và thánh thiện sâu xa của ngài; điều này khiến Cựu học sinh được xác định là Cựu học sinh của Don Bosco dù họ ở đâu.

– Thứ bốn: Đối với những người là sinh viên hoặc đã tham dự một Điểm Hiện Diện của Salêdiêng và những người đã xây dựng căn tính như một sự kiện của cuộc sống, một giai thoại, mà chưa thực sự chạm đến cuộc sống của họ.

c) Kinh nghiệm giáo dục này đã hình thành một sự cam kết về lòng trung thành con thảo, lòng biết ơn và làm chứng cho các giá trị của hệ thống của Don Bosco, với khả năng phục vụ, hiệp thông và tham gia vào tinh thần gia đình.

d) Lòng biết ơn khiến các Cựu học sinh tham gia theo nhiều cách và mức độ khác nhau trong sứ mệnh Salêdiêng trên thế giới.

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp hiệu quả

Được truyền cảm hứng từ nguồn gốc lịch sử của Cựu học sinh Don Bosco, được hướng dẫn bởi người đứng đầu Carlo Gastini, người bắt đầu đến Valdocco vào ngày 24 tháng 6 hàng năm (kể từ năm 1870) để bày tỏ lòng biết ơn đối với vị cố vấn, người cha và nhà giáo dục của họ. Món quà biểu tượng là một bộ tách cà phê cũng được tái hiện trong Năm Thánh thứ 150.

Các trường nội trú Don Bosco / Salêdiêng thường sản sinh ra nhiều Cựu học sinh ‘gắn bó’ nhất với Don Bosco, do ảnh hưởng 24/7 của Hệ thống Dự phòng đối với cuộc sống của các em (ví dụ: Trung Quốc – Hồng Kông).

Hàng năm, vào một dịp đặc biệt, Cựu học sinh Don Bosco nhận được ‘ID’ (thẻ căn cước) của họ như một dấu hiệu thành viên có thể nhìn thấy – thuộc về một trung tâm địa phương cụ thể (ngày 8 tháng 12 – Ý, Piedmont).

(4) Mời tham gia các tiến trình hoặc hành động cụ thể

1. Truy cập trang web chính thức của Liên đoàn Thế giới (với 5 ngôn ngữ: http://www.exallievi.org)

2. Biết ơn mà không có tổ chức thì không mang lại nhiều kết quả. Thu thập những thách đố sâu xa ngăn cản việc ‘đến với nhau’ của sinh viên tốt nghiệp hoặc cựu giới trẻ của chúng ta ở Tỉnh dòng hoặc quốc gia của bạn.

3. Ủy viên là cầu nối giữa mỗi cộng đoàn SDB địa phương và Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco. Từ ngày đầu tiên sau khi ghi danh – giới thiệu, bạn trẻ của chúng ta nên được biết về Hiệp hội và có thể gặp gỡ một số Cựu học sinh ngay khi họ bắt đầu học với chúng ta.


Phần 3: SỨ MỆNH CỦA CỰU HỌC SINH – HỌC VIÊN DON BOSCO LÀ GÌ?

(1) Lắng nghe một số vấn đề thách đố

– Tại sao chúng ta thường thấy rằng một số nhóm sinh viên tốt nghiệp của chúng ta vẫn quay trở lại trường cũ của họ? Phải chăng đó chỉ đơn giản là vì lý do hoài cổ hay chỉ để diễn tả nhu cầu của họ?

– Đóng góp cụ thể của các Cựu học sinh thường không được thể hiện trong hành động chung của Gia đình là gì?

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng

Sứ mệnh (Quy chế, khoản 3)

a) Cựu học sinh là Kitô hữu có thực sự sống lời hứa của Bí tích Rửa tội và Thêm sức bằng cách noi gương những nhân đức ban đầu của Don Bosco. Nhân đức này đạt được trong một lối sống dấn thân tông đồ dựa trên Lý trí, Tôn giáo và Lòng nhân ái, hướng đến tuổi trẻ và phù hợp với niềm vui là kết quả của việc trở thành môn đệ của Đức Kitô.

b) Hiệp hội Cựu học sinh tham gia vào sứ mệnh của Don Bosco và Gia đình Salêdiêng bằng nhiều cách khác nhau:

– bằng cách quan tâm đến “việc đào luyện lâu dài” của các thành viên,

– bằng cách ưu tiên coi trọng và chăm sóc cho gia đình,

– bằng cách tham dự vào tiến hành giáo dục thanh thiếu niên với sự cam kết,

– “bằng cách nâng cao các giá trị bên trong con người và tôn trọng phẩm giá của con người”,

– bằng cách gia tăng sự hiệp thông tích cực với tất cả các nhóm của Gia đình Salêdiêng,

– bằng cách thể hiện sự quan tâm đối với những học sinh đó vào cuối chương trình giáo dục của họ,

– bằng cách thúc đẩy các hoạt động phục vụ nhân loại liên quan đến bất kỳ ai, được hướng dẫn và thúc đẩy bởi thiện chí, làm việc cho sự phát triển toàn diện của con người – gia đình theo Học thuyết Xã hội của Giáo hội,

– bằng cách tham gia tích cực vào sự biến đổi của xã hội.

– bằng cách thể hiện một nhận thức đại kết cập nhật giữa các Kitô hữu và tạo sự cởi mở để đối thoại với các tôn giáo khác mà không bao giờ quên kiểm tra chặt chẽ căn tính Kitô hữu và sứ mệnh truyền giáo của họ, do đó thách thức mọi hình thức của thuyết tương đối đạo đức,

– bằng cách hợp tác và hoặc đảm nhận trách nhiệm trong các trung tâm giáo dục.

c) Một Cựu học sinh của bất kỳ tôn giáo nào khác tham gia vào các lý tưởng của Don Bosco, chia sẻ các giá trị giáo dục về văn hóa, tinh thần và xã hội của Hệ thống Giáo dục của Ngài và công nhận chúng như một di sản chung tự nhiên và phổ quát của gia đình nhân loại. Anh ấy / cô ấy trở thành người trao tặng những giá trị này trong môi trường sống và công việc của anh ấy / cô ấy, đồng thời cũng hỗ trợ họ theo bất cứ tôn giáo và văn hóa nào của họ.

d) Tất cả Cựu học sinh, xem xét tính cấp thiết của các vấn đề của giới trẻ, chủ động đáp ứng, thậm chí ở mức độ cá nhân, đối với nhu cầu giáo dục của tất cả các sáng kiến ​​văn hóa và học tập mà giới trẻ quan tâm trong việc giúp họ phát triển và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn ở tất cả các cấp.

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp hiệu quả

Thăm viếng một số nền tảng kỹ thuật số của SDB hoặc Cựu học sinh để khám phá các phương pháp hay nhất đầy cảm hứng: khu vực Đông Á – Châu Đại Dương (Tin tức về Cựu học sinh từ năm 2015: https://www.bosco.link/index.php?mid=webzine&category=23178).

Sự hiện diện của Salêdiêng Lào (2004) được bắt đầu không phải bởi anh em Salêdiêng Don Bosco mà bởi một nhóm Cựu học sinh Don Bosco người Thái-Lào, những người này bắt đầu từ con số không và được một người Salêdiêng từ Thái Lan đồng hành từ xa.

(4) Mời tham gia các tiến trình hoặc hành động cụ thể
  1. Nhận bản copy ‘DOCAT’ (ấn bản 2013), một ấn phẩm thân thiện với giáo dân, tóm tắt giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo và chọn (các) chủ đề thích hợp nhất cho đầu vào hoặc các chủ đề đào tạo Cựu học sinh.
  2. Bài bình giải của Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả (2020) tập trung vào ‘Những công dân lương thiện và những Kitô hữu tốt lành’. Chọn một số chủ đề cụ thể với nhóm Cựu học sinh của bạn để có thể dấn thân.

3. Những nhu cầu giáo dục cấp bách của sứ mệnh Salêdiêng ở nơi bạn sống phù hợp với hành động của Cựu học sinh là gì?


Phần 4: LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ BẮT ĐẦU VÀ SINH ĐỘNG MỘT TRUNG TÂM MỚI CỦA CỰU HỌC SINH ĐỊA PHƯƠNG?

(1) Lắng nghe một số vấn đề thách đố

Lý do chính tại sao Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco vẫn không được tìm thấy ở rất nhiều quốc gia nơi anh em Salêdiêng Don Bosco hiện diện (ngoài một số sự kiện xã hội lẻ tẻ)?

Những trở ngại cụ thể đối với việc thành lập hoặc củng cố Hiệp hội Cựu học sinh là gì?

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng

“Cộng thể [SDB] nên duy trì mối quan hệ thân thiện với các Cựu học sinh, dành sự quan tâm đặc biệt cho những người trẻ. Cộng thể phải thể hiện sự quan tâm thực sự đến họ và thúc đẩy các cơ hội gặp gỡ, đào luyện và cộng tác. Cộng thể nên khuyến khích và hỗ trợ Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco, và thông qua đó, cố gắng liên lạc với những người đã xa vào đường lạc lối. Cộng thể sẽ giúp những người nhạy cảm hơn với các giá trị của Salêdiêng phát triển nơi bản thân họ ơn gọi của một người cộng tác (Salêdiêng).” (Quy chế SDB, số 39)

Được truyền cảm hứng từ những câu chuyện ý nghĩa nhất

[Liên đoàn Thế giới – Làm thế nào để bắt đầu một trung tâm địa phương mới của các Cựu học sinh Don Bosco]

Các bước sau đây được Chủ tịch Liên đoàn Thế giới thu thập từ các cách hoạt động hiệu quả trên toàn thế giới. Điểm xuất phát tại địa phương cũng có thể được khai sáng bằng cách tính đến những thách thức cụ thể của địa phương:

– Xác định một cá nhân có trách nhiệm trong số các Cựu học sinh nơi cơ sở của bạn:

+ đại diện của Hiệp hội trong Nguyện xá, Trung tâm trẻ, Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghề hoặc trường học cụ thể.

– Xác định hội viên Salêdiêng (Ủy viên SDB) sẽ chịu trách nhiệm về sinh động:

+ một ủy viên SDB ở cấp địa phương, người sẽ đồng hành với trung tâm Cựu học sinh mới.

– Lập danh sách:

+ Các thành viên của Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco trong khu vực địa phương.

+ Những doanh nhân trong số các Cựu học sinh (theo công việc hoặc lĩnh vực cụ thể).

– Phân phối tạp chí Liên minh / Liên đoàn Thế giới và Bản tin Salêdiêng.

– Đăng ký thành viên trong Hiệp hội Cựu học viên và Nền tảng kinh doanh của Cựu học sinh.

– Tham gia các sự kiện của Liên đoàn Quốc gia (Tỉnh dòng) hoặc đóng góp vào việc thành lập Liên đoàn.

– Lập danh sách các sự kiện ở cấp địa phương (trung tâm) đã có.

+ tinh thần, thể thao, kinh doanh, lễ hội, các cuộc họp mặt truyền thống của Salêdiêng, việc đào luyện.

– Thiết lập một kế hoạch về cách mà các Cựu học sinh có thể giúp ích cho việc truyền giáo của Salêdiêng ở cấp địa phương.

+ khía cạnh quản lý-dịch vụ của Gia đình Salêdiêng, kết nối với xã hội dân sự…

– Liên lạc với Ban Thư ký Quốc gia hoặc Thế giới của Cựu học sinh khi thiếu sự rõ ràng, nhu cầu, yêu cầu hoặc để đưa ra đề xuất hoặc quan sát, mạng lưới hoặc kết nối.

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp hiệu quả

Đối với “GEX” (Cựu học sinh trẻ), cơ hội thường xuyên để chơi một số môn thể thao trong trường cũ của họ là cách tốt nhất để tạo nền tảng ban đầu cho việc ‘xích lại gần nhau’ (ví dụ: Exploradores Don Bosco – Đội hướng đạo nam Salêdiêng của Argentina từ năm 1915).

Cựu học sinh ở Mông Cổ – Ulaanbaatar bắt đầu trung tâm địa phương của họ với sự đồng hành của người cố vấn của họ – một số Cộng tác viên Salêdiêng: hỏi ý kiến của họ về việc có thể đóng góp gì cho trường cũ của họ và làm thế nào để tập hợp hầu hết các Cựu học sinh lại với nhau.

(4) Mời tham gia các tiến trình hoặc hành động cụ thể

1. Xem xét cách tạo danh sách liên hệ của Cựu học sinh và chia sẻ chúng với liên đoàn quốc gia hoặc tỉnh thành.

2. Cập nhật cơ sở dữ liệu của các thành viên trung tâm cục bộ (ô, chương).

3. Bắt đầu một cơ sở dữ liệu về các thành viên diễn đàn kinh doanh ở cấp địa phương phù hợp với các kỹ năng / nghề nghiệp tương ứng của họ.


PHẦN 5: ỦY VIÊN SALÊDIÊNG (SDB) ĐẶC TRÁCH CỰU HỌC SINH – VAI TRÒ, NHIỆM VỤ VÀ ĐÀO LUYỆN

(1) Lắng nghe một số vấn đề thách đố

Khi một người được bổ nhiệm làm ‘Ủy viên Đặc trách Cựu học sinh Don Bosco’ – “Điều đó có nghĩa là gì?”

“Trong cuộc đời Salêdiêng của mình, tôi chưa bao giờ được huấn luyện để đồng hành với Cựu học sinh. Có lời khuyên nào hay không?”

“Các nhóm Cựu học sinh của chúng ta vẫn chưa được tổ chức hoặc hoạt động trong Tỉnh dòng của chúng ta – làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho các Ủy viên Salêdiêng (SDB) đầu tiên để đồng hành với họ?”

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng

 “Những Cựu học sinh của chúng ta cũng là thành viên [của Gia đình Salêdiêng] bởi lý do giáo dục mà họ đã nhận được, và mối quan hệ khăng khít hơn khi họ cam kết tham gia tích cực vào sứ mệnh Salêdiêng trên thế giới.” (Hiến luật SDB, khoản 5)

Khoản 14: Sự hiện diện của những người Salêdiêng trong Liên đoàn Thế giới (Chương 4: Quy chế, ấn bản 2015)

a) Liên đoàn Thế giới của Cựu học sinh Don Bosco công nhận Cha Bề Trên Cả… có thẩm quyền cao nhất.

b) Với Chủ tịch Liên đoàn và Hội đồng Điều hành của Liên đoàn Thế giới, Cha Bề Trên Cả được đại diện bởi Ủy viên của Ngài đối với Gia đình Salêdiêng và Ủy viên Liên đoàn.

c) Ủy viên Liên đoàn Thế giới và Chủ tịch Liên đoàn Thế giới chịu trách nhiệm, với sự đồng thuận của Giám tỉnh, về hoạt động và hỗ trợ khi Hiệp hội Cựu học sinh chưa được thành lập.

d) Ở cấp Tỉnh dòng, các Giám tỉnh và Giám đốc chịu trách nhiệm về sinh động, tương tự như vậy được hỗ trợ bởi các Ủy viên của mình trong các Liên đoàn Quốc gia / Tỉnh dòng và trong các Hiệp hội, Đoàn thể và Nhóm địa phương.

e) Ở bất kỳ cấp nào, Ủy viên thực hiện vai trò của mình với nhân danh Bề trên của mình. Ngài tham gia vào việc lập kế hoạch và điều phối các hoạt động giáo dục của Phong trào. Ngài hiện diện ở tất cả các cấp, trong các cơ quan quản lý và điều hành, với vai trò cố vấn đồng thời theo sát các Cựu học sinh, định giá và cung cấp quyền lãnh đạo cho giáo dân.

Nguyên Ủy viên Thế giới, cha Jose Pastor Ramirez đã biên soạn một cuốn sách tài liệu hữu ích, dày 500 trang cùng với mười chủ đề về việc thành lập các Ủy viên và Lãnh đạo của Hiệp hội Cựu học sinh (Rome, 2016 – ‘Itinerario formativo’) – chủ yếu bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha với một số phần bằng tiếng Anh. Sổ tay hiện tại phản ánh 10 chủ đề sau:

Gia đình Salêdiêng – Don Bosco và các Cựu học sinh của ngài – Quy chế của Liên đoàn Thế giới – Các chủ tịch và các Ủy viên – Căn tính Cựu học sinh với tư cách là Cựu học sinh Don Bosco – Sứ mệnh của Cựu học sinh – Giáo huấn xã hội của Giáo hội và các Cựu học sinh – Cựu học sinh và các giá trị nhân văn – Cựu học sinh và Khả năng lãnh đạo – Hiện tại và tương lai của Hiệp hội’. Tài nguyên này có sẵn trực tuyến.

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp hiệu quả

‘Khóa học cơ bản’ đầu tiên tốt nhất về nhiệm vụ và vai trò của các Ủy viên có thể diễn ra tại cuộc họp đào luyện lãnh đạo với sự hỗ trợ của Chủ tịch Cựu học sinh Thế giới (cấp Khu vực).

Tờ rơi gấp đơn giản do Chủ tịch Thế giới đưa ra năm 2015 với nội dung ‘cơ bản’ (căn tính, hội đồng thế giới – chủ tịch – các thành viên và chiến lược 6 năm với các kế hoạch hàng đầu) là một động lực tốt.

(4) Mời tham gia các tiến trình hoặc hành động cụ thể

1. Sau khi sắp xếp điều này với Tỉnh dòng của bạn, hãy mang tờ rơi ‘Cựu học sinh’ đã gấp đến buổi họp các Giám đốc tiếp theo và hướng dẫn thảo luận về các nhu cầu chính của việc đào luyện Ủy viên ở Tỉnh dòng của bạn.

2. Suy ngẫm về cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Thế giới (hiện tại) hoặc các Ủy viên Thế giới (trước đây) đặc trách Cựu học sinh, để có được một số niềm tin cơ bản, thái độ cần thiết hoặc sự khôn ngoan để hành động.

3. Làm quen với Ủy viên cấp Tỉnh dòng của FMA đặc trách Cựu học sinh của ‘Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ’ và chia sẻ kinh nghiệm sinh động, các nguồn lực tương ứng, kinh nghiệm đào luyện và thách thức tổ chức.

4. Phân phối ‘tờ rơi Cựu học sinh Don Bosco’ – thông tin cơ bản cho tất cả SDB trong Tỉnh dòng của bạn và trên phương tiện truyền thông xã hội.


PHẦN 6: GEX (Giovani Exallievi) – CỰU HỌC SINH TRẺ

(1) Lắng nghe một số vấn đề thách đố

Có phải trên thực tế, ở một số quốc gia hầu như không thể cho những người trưởng thành (18-35 tuổi) tham gia vào cuộc sống của Hiệp hội, vì họ chưa ổn định trong cuộc sống?

Hiệp hội hình dung ra một ‘cấu trúc kép’ gồm một Cố vấn Khu vực dành cho người lớn và một cho GEX (dưới 30 tuổi), nhưng làm thế nào chúng ta có thể tối đa hóa quan điểm khôn ngoan này trong thế giới ngày nay?

Hầu hết các nhóm trong Gia đình Salêdiêng phải đối diện với tình trạng thành viên già đi. Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy nhịp cầu giữa những người trẻ mà chúng ta đã giáo dục và truyền giảng ngày nay và Hiệp hội Cựu học sinh?

Nhiều bạn trẻ nhiệt thành với Don Bosco nhưng không háo hức muốn được ‘ghi danh’ hoặc ‘tổ chức’. Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy họ tham gia Hiệp hội Cựu học sinh?

(2) Diễn giải từ bên trong nền văn hóa Salêdiêng

Bản thân cấu trúc GEX đã là một lời nhắc nhở tuyệt vời về Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco.

Chúng ta có thể chỉ ra ‘chuỗi đặc sủng Salêdiêng về nhân đức’ bắt đầu từ cách chúng ta giáo dục:

  • Giống như Don Bosco làm việc VÌ giới trẻ và VỚI giới trẻ (Hoa Thiêng 2015 – DB 200).
  • Chú tâm vào hoạt động của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM) đặc biệt bằng cách đào luyện thường xuyên.
  • Tiếp tục mời các linh hoạt viên trẻ, các nhà lãnh đạo hoặc tình nguyện viên có thể là GEX (Cựu học sinh Don Bosco).
  • Mạng lưới tương quan hoặc mối quan hệ lẫn nhau (GEX và Phong trào Giới trẻ Salêdiêng) là nền tảng.

Quy chế khoản 10 ‘Phong trào Tình nguyện viên’

Hiệp hội Cựu học sinh Don Bosco khuyến khích tham gia vào các hoạt động tình nguyện khác nhau của Salêdiêng và thúc đẩy cam kết cá nhân trong việc tông đồ truyền giáo.

Quy chế khoản 11 ‘Chú ý đến người trẻ’

a) Hiệp hội chăm sóc những người trẻ ngay từ lần đầu tiên họ bắt đầu tham dự Điểm Hiện diện Salêdiêng, bằng cách thúc đẩy Hiệp hội và những lợi thế khi tham gia Phong trào với tư cách là thành viên trẻ. Nó cũng thúc đẩy các dự án và chương trình phù hợp với khát vọng của họ.

b) Hiệp hội liên hệ với những người trẻ đã đăng ký tại các trung tâm và Điểm Hiện diện Salêdiêng khác vì họ sẽ là tác động hỗ trợ, đổi mới và tham gia của Hiệp hội trong tương lai.

(3) Được truyền cảm hứng từ các phương pháp hiệu quả

Thông thường, cách tiếp cận thực tế nhất để tạo cơ hội cho Cựu học sinh của chúng ta ‘đến với nhau’ từ các môn thể thao yêu thích của họ, kèm theo một thời gian ngắn để đào tạo.

Trong số những người hưởng lợi tốt nhất từ ​​lời mời này có thể là các cựu lãnh đạo SYM (Phong trào Giới trẻ Salêdiêng) hoặc linh hoạt viên (FIS – Philippines South và TLS – Timor Leste)

‘Phục vụ Giới trẻ Bosco’ (BYS) ở Trung Quốc-Ma Cao truyền cảm hứng thông qua phương pháp tiếp cận 20 năm của họ đối với Người trẻ phục vụ Người trẻ trong các hoạt động thể thao và câu lạc bộ khác nhau tại Trung tâm Nguyện xá – Trung tâm Trẻ hàng ngày.

Nguyện xá – Trung học Don Bosco (Ý-Chieri) cũng áp dụng mô hình ‘Người trẻ phục vụ Người trẻ’ khi các học sinh Lớp 7-9 trở thành người lãnh đạo cho các bạn trẻ tiểu học trong các nhóm Nguyện xá của chúng.

(4) Mời tham gia các tiến trình hoặc hành động cụ thể

  1. Cùng tham gia với hội đồng EPC (Cộng đoàn Giáo dục và Mục vụ) của một Trung tâm Giới trẻ hoặc Trường học và chuẩn bị một bài thuyết trình chung cho giới trẻ (các nhà lãnh đạo) hoặc sinh viên của họ về GEX vào đầu năm học hoặc năm Mục vụ. Hãy chắc chắn rằng một số Cựu học sinh là một phần của cuộc gặp gỡ này.
  2. Truyền bá một số thông tin cơ bản trên phương tiện truyền thông xã hội về các Cựu học sinh Don Bosco (GEX) và đặc biệt là mục tiêu và sứ mệnh của họ (phục vụ tình nguyện).

3. Thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa ban lãnh đạo Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM) và nhóm cốt lõi (tương lai) GEX để hiểu biết lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi (cố vấn, mô hình hóa, ơn gọi hoặc sự tham gia của Gia đình Salêdiêng của các thành viên SYM cấp cao).

(Xin vui lòng chờ phần tiếp theo …)

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG