“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI SALÊDIÊNG

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI SALÊDIÊNG DON BOSCO

1- Chúng tôi đang sống trong những cộng thể Salêdiêng tích cực tham gia vào thế giới của những người trẻ.

2- Chúng tôi là thành viên của Giáo hội và làm việc theo hướng dẫn của Giáo hội.

3- Cầu nguyện và vâng phục Chúa Thánh Thần là nền tảng của sự phục vụ của chúng tôi.

4- Chúng tôi cố gắng biến ước mơ của Don Bosco thành hiện thực và truyền bá phong cách cũng như đoàn sủng của Don Bosco.

5- Chúng tôi tận hiến cho Thiên Chúa qua ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.

6- Sự lựa chọn người trẻ có nghĩa là làm cho sự tín nhiệm của chúng tôi trở nên sâu sắc như là “những dấu chỉ và những người mang tình yêu của Thiên Chúa” đến với mỗi người trẻ.

7- Lựa chọn ưu tiên của chúng tôi là làm việc giữa những người nghèo và thanh thiếu niên bị bỏ rơi trong xã hội.

8- Trở thành “dấu chỉ và người mang tình yêu của Thiên Chúa cho người trẻ” là con đường dẫn đến sự thánh thiện của chúng tôi – con đường mà mỗi người chúng tôi đã chọn để đồng hành với những người trẻ.

9- Chúng tôi được công nhận trong Giáo hội Công giáo như một Hội dòng Giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng, chuyên tâm lo công việc tông đồ, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1869.

10- Don Bosco, được truyền cảm hứng bởi đức ái và lòng nhiệt thành của Thánh Phanxicô Salê, đã đặt cho chúng tôi tên gọi là Salêdiêng.

11- Chúng tôi được Nhà nước Ý công nhận là pháp nhân có hiệu lực dân sự với tên gọi “Ban điều hành chung các Công cuộc Don Bosco”, Trụ sở chính tại Rôma, Via Marsala 42,.

@ Thế giới Salêdiêng

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG